מרפי

מרפי ניצל על ידנו באוקטובר 2007. הוא נמצא כאשר גופו הקטן היה מכוסה בכבלי מתכת שגרמו לפציעות וחתכים. היות והוא הוכה על ידי אנשים עם כבלים חשמליים, הוא איבד את אחת מעיניו.

רוצים לאמץ את מרפי?