משה (מושי)

משה חולץ על ידינו ב- 29 באוקטובר 2018. הקטן המסכן הזה נמצא באזור הדרום בגיל 4 חודשים, כשהוא מסתובב במעגלים סביב אמו שנפגעה על ידי מכונית, ומתה במקום.

רוצים לאמץ את משה (מושי)?