לילי

לילי ניצלה על ידנו ב-20 ביוני, 2002. היא והאתון נוספת שהייתה עמה, ננטשו ונותרו לשוטט בעצמן. הן סבלו מהתעללות יומית על ידי ילדים, אשר חתכו את האוזניים של לילי באכזריות.

רוצים לאמץ את לילי?