פרטים לתשלום באמצעות צ'ק

ניתן לשלוח תרומה באמצעות צ'ק לפקודת:

הולילנד דונקיס טרסט בע"מ (חל"צ)

 

כתובת למשלוח הצ'ק:

הולילנד דונקיס טרסט בע"מ חל"צ
המייסדים 13, מושב גן יאשיה
מיקוד 3885000
תא דואר 135

 

על מנת שנשלח לכם את הקבלה בעבור התרומה, אנא צרפו לצ'ק שם וכתובת מייל אליה נשלח את הקבלה.