פרטי חשבון בנק

לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

הולילנד דונקיס טרסט בע"מ חל"צ

בנק לאומי (10)

חשבון 36060049

סניף 648

על מנת שנשלח לכם את הקבלה בעבור התרומה, נודה לכם מאוד אם לאחר ביצוע ההעברה תשלחו הודעה לטלפון או
מייל ל- SafeHavenDonkeys@gmail.com עם השם שלכם, טלפון, אימייל ותאריך התרומה.